Jäsenten varasto

Jokainen hacklabin jäsen saa säilyttää jäsenille varatussa hyllyssä yhden Smartstore 31 -kokoisen laatikon. Laatikossa tulee lukea jäsenen nimi molemmissa päädyissä ja sen kansi tulee olla kiinni. Hyllyssä ei saa säilyttää mitään laatikoiden ulkopuolella eikä laatikoita tule pinota. Suurista, laatikkoon mahtumattomista tavaroista (kuten CNC-jyrsin) tulee pyytää lupa hallituksen jäseneltä.

Toisen jäsenen laatikkoon ei saa koskea ilman asianomaisen lupaa.

Posted in .

Vastaa