Ryhmäkeskustelun säännöt

Hacklab Jyväskylä ry:n hallitus on kokouksessaan 19.9.2020 päättänyt uudet säännöt yhdistyksen ryhmäkeskustelukanavalle viime kuukausina ilmi tulleiden ongelmien johdosta. Säännöt korvaavat aiemman epävirallisen moderointiohjeistuksen.

Säännöistä on haluttu tehdä selkeät ja yksinkertaiset. Tarkoituksena on vähentää häiriökäyttäytymistä, mutta silti mahdollistaa keskustelu harrastuksesta laaja-alaisesti. Kanavalla saa siis jatkossakin keskustella muustakin kuin tiukasti yhdistykseen liittyvistä asioista.

Mikäli säännöt vaativat tarkentamista tai muuttamista, siitä voi keskustella esimerkiksi tulevissa yhteisömiiteissä.

Säännöt

Ryhmäkeskustelu on tarkoitettu harrastukseen liittyvien asioiden käsittelyyn. Keskustelun ei tarvitse olla tiukasti yhdistykseen liittyvää. Kunnioita muita ihmisiä ja keskustellessasi. Kiellettyä ovat erityisesti:

 • Uhkaava käytös ja vihapuhe
 • Poliittinen yllytys eli agitaatio
 • Roskapostittaminen ja mainonta

Hacklabin ryhmäkeskustelua moderoi hallituksen nimeämät henkilöt. Yksittäisistä moderointipäätöksistä ei voi valittaa.

PS. Nämä säännöt saattavat muuttua ajan saatossa tämän blogin julkaisemisen jälkeen, joten tarkistathan ajantasaiset ryhmäkeskustelun säännöt.

UPS-laitteisto

UPS, tuo unohdettu ja väsymätön datankerääjä

Tällä kertaa Zouppenin säätönurkkauksessa sähköasioita. Varoitus: Artikkeli on jännitteinen ja sisältää kompleksilukujen jäänteitä.

Elokuun alkupuolella havahduin tilanteeseen, että meillä on ollut vuosia ajossa Network UPS Tools eli nut, jota on lähinnä käytetty siihen, että UPS:n tilasta tehdään tarvittaessa hälytyksiä Icingaan. UPS kerää kuitenkin muutakin tietoa: sähkönkulutustietoja, oman lämpötilansa ja paljon muuta. Tässä esimerkki datasta:

$ upsc ups
Init SSL without certificate database
ambient.temperature: 26
ambient.temperature.high: 40
battery.charge: 100
battery.charger.status: resting
battery.runtime: 18724
battery.runtime.low: 2
battery.voltage: 104.3
device.mfr: Eaton
device.model: PW9120 3000i
device.part: 05147365-5501  
device.serial: RV091A0200   
device.type: ups
driver.name: bcmxcp_usb
driver.parameter.pollinterval: 2
driver.parameter.port: auto
driver.parameter.synchronous: no
driver.version: 2.7.4
driver.version.internal: 0.31
input.frequency: 50.0
input.frequency.high: 52
input.frequency.low: 48
input.frequency.nominal: 50
input.transfer.boost.high: 195
input.transfer.high: 276
input.transfer.low: 160
input.transfer.trim.low: 254
input.voltage: 239
input.voltage.nominal: 230
output.current: 0.6
output.current.nominal: 13.0
output.frequency: 50.0
output.frequency.nominal: 50
output.phases: 1
output.voltage: 230
output.voltage.nominal: 230
ups.alarm: INVERTER_TEMP_SENSOR_FAILED DC_START_OCCURED INVERTER_ON_DELAY AUTO_OFF_COMMAND_EXECUTED ON_BUCK ON_BOOST ON_DOUBLE_BOOST TRANSFORMER_OVER_TEMP CABINET_DOOR_OPEN_VOLT_PRESENT AUTO_SHUTDOWN_PENDING STARTUP_FAILURE_CHECK_EPO OUTGOING_MODEM_CALL_STARTED
ups.beeper.status: disabled
ups.firmware: Cont:02.03 Inve:02.03
ups.load:  4.7
ups.mfr: Eaton
ups.model: PW9120 3000i
ups.power: 141
ups.power.nominal: 3000
ups.realpower: 80
ups.serial: RV091A0200   
ups.status: ALARM OL
ups.test.result: Done and passed

Dataa on siis paljon. Sieltä löytyy mm. seuraavat meitä kiinnostavat kentät:

ambient.temperatureUPS:n lämpötila (°C)
battery.chargeAkun varaustila (%)
battery.voltageAkun jännite (V)
input.frequencySähköverkon taajuus (Hz)
input.voltageSähköverkon jännite (V)
ups.powerUPS:n kuorman näennäisteho (VA)
ups.realpowerUPS:n kuorman pätöteho (W)

Muut selittävätkin itsensä, mutta pätöteho ja näennäisteho saattavat olla tuntemattomia, ellei ole sähköalan diplomi-, normi-, tai valeinsinööri. Seuraava kuva havainnollistaa asiaa trigonometrian keinoin:

Tekijä: Wikieditor4321, Lähde: Wikimedia Commons

UPS:n mittaamista parametreista kuvassa näkyy näennäisteho (engl. apparent power) sekä pätöteho (engl. real power). Usein emme ole kiinnostuneet loistehon (engl. reactive power) määrästä vaan tehokertoimesta. Tehokerroin voidaan johtaa seuraavasti:

Skippaan kuitenkin kompleksilukumatematiikan, koska olen valeinsinööri ja siten kiinnostunut vain lopputuloksesta, eli alimmasta rivistä. Tehokerroin on pätöteho jaettuna näennäisteholla (eli kompleksiluvun itseisarvolla).

Tehokerroin kuvaa kuinka ”hyvää” kuormitus on. Täydellinen tehokerroin on 1. Esimerkiksi vedenkeittimellä on sellainen. Vedenkeittimessä vastus ”luo” virran, joka on samassa vaiheessa jännitteen kanssa. Sen sijaan usein sähkömoottoreiden, loisteputkien ja pienitehoisten hakkurivirtalähteiden virta ei ole jännitteen kanssa vaiheessa. Tämä aiheuttaa joko induktiivista tai kapasitiivista kuormitusta, jotka parhaassa tapauksessa kumoavat toisensa. Näin ei kuitenkaan yleensä tapahdu, vaan kuormitus on epäideaalia ja kuormittaa näin sähköverkkoa.

Online-UPS:n tapauksessa, menemättä asiaan liian syvälle, sen korjaaminen on UPS:n tehtävä, koska kuorma ei ole suoraan kytketty sähköverkkoon. Alla yksinkertaistettu havainnekuva:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ea/Ups-online.svg/640px-Ups-online.svg.png
Tekijä: Tomia, Lähde: Wikimedia Commons

Huono tehokerroin lisää UPS:n sähkönkulutusta jonkin verran. Olen tietysti kiinnostunut siitä, kuinka paljon sen vaikutus on, joten tehokerroin on yksi kiinnostava mitattava johdannaissuure.

Seuraavaksi tämä kaikki täytyykin saada Grafanaan, joka on hieno vapaakoodinen visualisointivärkki. Datan valuttaminen tietokantaan tapahtuu monilla skripteillä ja työkaluilla, joista kaikkien esittely tässä hengästyttäisi sekä kirjoittajaa että lukijaa. Se olisi oman artikkelinsa aihe.

Eräs näistä työkaluista on systemdb, jonka kirjoitin helpottamaan synkronointia datankeruulaitteen ja tietokantapalvelimen välillä. Ensiksi jokin ohjelma tuottaa lokia, yleensä systemd:n journaliin. Toinen skripti lukee eri palveluiden tuottamia lokeja ja tuottaa niistä CSV-muotoista dataa. Kolmas komponentti tässä on systemdb, joka auttaa synkronoinnissa. Se osaa kertoa, missä kohtaan lokia ollaan menossa ja pyytää sitä uudemmat datat ja suorittaa varsinaiset tietokantaoperaatiot.

Lopulta data on tietokannassa ja se näyttää tältä:

Kuvassa näkyy myös kokonaiskulutus, joka saadaan suoraan sähkömittarista. Se on oma tarinansa.

Käykää ihailemassa reaaliaikaista dataa osoitteessa https://jyvaskyla.hacklab.fi/tilastot/

Kokoustamista suuren maailman malliin

Kokouskutsu: Vuosikokous 16.6. klo 18:00

Vihdoinkin koronarajoitukset ovat helpottaneet ja kokousasiakirjatkin valmistuneet. Siispä kutsutaan koolle yhdistyksen vuosikokous! Toimintaa on ollut paljon ja koetamme varata riittävästi aikaa myös tulevasta toiminnasta keskustelemiseen.

Meillä ei ole erillistä hallitus- ja toimihenkilöhakua, joten CV:tä hallitukseen pyrkimiseksi ei tarvita. Riittää että kerrot kokouksessa, että olet käytettävissä. Toki etukäteenkin voi ilmoittaa! Jos olet kiinnostunut hallituspaikasta mutta et pääse kokoukseen, ilmoita aikeistasi jollekin kokoukseen pääsevälle.

Asialistalla olevan sääntömuutosesityksen läpimeno tarkoittaisi sitä, että siirryttäisiin kahden vuosikokouksen käytäntöön. Tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa hallituskaudet olisivat lähtökohtaisesti kalenterivuoden mittaisia. Näin ollen valittava hallitus olisi ”tynkähallitus”, joka toimii vuoden 2020 loppuun saakka ja syyskokouksessa valitaan hallitus koko vuodeksi 2021.

Kokousta voi seurata etänä Jitsi-huoneessamme. Käyttäjätunnuksia ei tarvita. Etäosallistujilla ei ole äänioikeutta, mutta puheoikeus voidaan järjestää. Voit siis olla käytännössä osallistua kokoukseen ja olla ehdolla tulevaan hallitukseen, vaikka et pääsisi kokoukseen paikan päälle.

Kokouksen päätyttyä pidetään kerhoilta normaaliin tapaan!

PS. Koronarajoituksista johtuneen kysynnän heikkenemisen vuoksi jääkaapissa pääsi vanhenemaan lavoittain virvoitusjuomaa, joten ”parasta ennen”-tuotteita saa nauttia (omalla riskillä) Huom!täysin ilmaiseksi!

Esityslista

Aika: tiistaina 16.6.2020 klo 18:00
Paikka: Hacklabin kerhotila, Emännäntie 10 O, Jyväskylä

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Työjärjestyksen hyväksyminen
 5. Kokousvirkailijoiden valinta
  1. puheenjohtaja
  2. sihteeri
  3. pöytäkirjantarkastajat
 6. Asiakirjojen esittely
  1. vuosikertomus 2019–2020
  2. tilinpäätös 2019
  3. toiminnantarkastajan lausunto
  4. toimintasuunnitelma 2020
  5. talousarvio 2020
  6. sääntömuutosesitys
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
 9. Päätetään sääntömuutoksesta
 10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 11. Valitaan toiminnantarkastajat
 12. Kokouksen päättäminen

Kokousasiakirjoihin on linkit kussakin asiakohdassa. Toiminnantarkastajan lausuntoon ja muiden asiakirjojen paperisiin versioihin voi tutustua ennen kokousta, kun asiasta sopii rahastonhoitaja Henrik Korhosen kanssa.

Kokoustamista suuren maailman malliin

Vuosikokous tulossa 16.6. klo 18?

Kutsu vuosikokoukseen on tulossa jäsenistölle sääntöjen mukaan viikkoa ennen kokousta, mutta alustavaa päivää on jo suunniteltu, vaikka ei päätetty. Siispä seuraa hallituslähteisiin nojaava tietovuoto:

Vuosikokous oltaisiin järjestämässä tiistaina 16.6. klo 18.00 alkaen kerhotilassa. Kokouksen jälkeen kerhoilta jatkuu normaalisti. Asialistalla tulisi olemaan normaalit sääntömääräiset asiat ja sen lisäksi sääntömuutosesitys, että siirryttäisiin kahden vuosikokouksen käytäntöön.

Sääntömuutoksesta puhuttiinkin viime tiistain yhteisömiitissä ja asiaan liittyen oli myönteistä hyrinää. Käytännössä sääntömuutoksen hyväksyminen tarkoittaisi, että kokouksessa valittava uusi hallitus toimisi tämän vuoden loppuun saakka ja syksyllä valittaisiin uusi hallitus vuodelle 2021. Tämän jälkeen edettäisiin normaalisti siten, että hallitustehtävä olisi kalenterivuoden mittainen. Muutos helpottaisi esimerkiksi tili- ja vastuuvapauden myöntämistä, mutta myös helpottaisi toiminnan suunnittelua, kun toimintasuunnitelma ja budjetti ovat voimassa selkeästi yhden tilikauden ajan.

Kokouksessa siis valitaan uudet hallituksen jäsenet. Kannattaa jo pohtia, olisiko kiinnostusta. Hallituksessa on pääsääntöisesti varsin leppoisaa, koska kuulumme siihen suomalaisten yhdistysten harvalukuiseen joukkoon, jossa ei ole sisäisiä riitoja. 🙂 Ja hallituksessa pääsee vaikuttamaan yhdistyksen toimintaan ja rahankäyttöön tarkemmin kuin ehkä muuten rivijäsenenä tulisi perehdyttyä.

Nähdään vuosikokouksessa!

Kerhotilan varustusta

Hacklabin kerhotoiminta on keskeytetty

Suomen hallitus esittää valmiustilan käyttöönottoa ja se tulisi astumaan voimaan keskiviikosta 18.3. alkaen 13.4. saakka. On muun muassa päätetty seuraavaa (lisätietoja Valtioneuvoston sivuilta):

Suljetaan valtion ja kuntien museot, teatterit, Kansallisooppera, kulttuuritalot, kirjastot, kirjastoautot, Kansallisarkiston asiakas- ja tutkijasalipalvelut, harrastustilat ja –paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset. Suositellaan yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen toimivan samoin.

sekä

Rajoitetaan julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla.

Koska Hacklab Jyväskylä on yksityinen toimija, tarkkaan ottaen voisimme halutessamme jatkaa vain jäsenille suunnattua toimintaa normaalisti. Haluamme kuitenkin kunnioittaa valmiuslain henkeä ja keskeyttää kerhotoiminnan. Hacklab Jyväskylä ry:n hallitus kokoontui maanantaina 16.3. ja päätti seuraavaa:

 • Kaikki kerhoillat perutaan valmiustilan päättymiseen saakka. Seuraava kerhoilta järjestetään tiistaina 14.4, ellei toisin päätetä.
 • Mikäli sinun tarvitsee noutaa tavaroitasi kerhotilasta, asiasta voi sopia hallituksen tai jonkun avainjäsenen kanssa.
 • Avainjäsenet voivat käyttää kerhotilaa normaalisti oman harkintansa mukaan.
 • Kerhotilassa tulee ottaa huomioon, että pinnoilla ja työkaluissa voi olla taudinaiheuttajia. Pese siis kätesi vähintään saapuessasi ja lähtiessäsi.
 • Tarpeetonta ajanviettoa kerhotilassa tulee välttää, jotta ne ihmiset, jotka tarvitsevat tilaa ja sen työvälineitä, voisivat käyttää sitä mahdollisimman turvallisesti.

Meitä kovasti harmittaa se, että hyvin varustellun kerhotilamme käyttöä joudutaan rajoittamaan. Toisaalta vuokrat ja muut kulut juoksevat, vaikka toimintaa ei ole. Kompensaationa tästä lupaamme järjestää poikkeusolojen päätyttyä jotakin kivaa, kuten jo pitkään toivotut lanit, joissa ilmaista kolaa!

Muistutamme vielä, että kaikki sähköiset palvelumme jatkuvat normaalisti, eli vaikkapa keskusteluryhmämme, Mumble-kanavamme ja blogimme ovat käytettävissänne. Puuhataan siis yhdessä kaikkea kivaa näin etänä!

Pysykää terveinä!