Avainjäsenen ohje

Tämä ohje on yhteenveto tilan käyttösääntöistä ja sisältää muutamia käytännön ohjeita.

Avainjäsenyyden hakeminen

Mikäli et ole vielä jäsen, täytä jäsenhakemus. Jos olet jo jäsen, rasti kohta ”Olen jo jäsen, haluan muuttaa jäsenluokkaani”.

Meillä on tapana, että avainta hakevat jäsenet esittäytyvät ensin hallitukselle tai tilavastaavalle, jonka jälkeen jäsenhakemus käsitellään. Esittäytyminen onnistuu kerhoillassamme tiistaisin klo 18 jälkeen ja lauantaisin klo 14 jälkeen.

Kun hakemus on hyväksytty, saat käyttöoikeuden sähköiseen lukitusjärjestelmään. Jos et halua tai pysty käyttämään sitä, voit pyytää käyttöösi perinteisen avainkortin.

Saapuminen ja poistuminen

Avainjäsenellä on oikeus päästä kerhotilaan vuorokauden ympäri, ellei hallitus ole erikseen kieltänyt kerhotilan käyttämistä. Kerhotilassa tulee kuitenkin noudattaa samoja sääntöjä, mitkä koskevat myös jäseniä, mukaan lukien hiljaisuusajan kunnioittaminen klo 23–07.

Kerhoiltojen ulkopuolella avainjäsesenillä on oikeus päättää siitä, keitä tilassa oleskelee. Ketään ei ole välttämätöntä päästää sisään kerhotilaan riippumatta siitä, onko henkilö jäsen vai ei. Avainjäsenet voivat myös vaatia muita kuin avainjäseniä poistumaan tilasta. Tämä on tarpeen esimerkiksi silloin, jos on lähdössä viimeisenä avainjäsenenä kerhotilasta.

Poistuessasi viimeisenä noudata kerhotilan sääntöjen pykälää 12, eli:

  • sammuta valot kaikista kerhotilan huoneista sekä käytävältä
  • sammuta sähköt pistorasioista
  • sulje kaihtimet
  • sammuta keittiön kodinkoneet lukuunottamatta kylmäkoneita
  • varmista päällisin puolin kaiken olevan kunnossa ja kaikkien poistuneen kerhotilasta
  • lukitse kaikki kerhotilan ulko-ovet ja ikkunat.

Etäavaus

Avainjäsenten käyttöön tulee vaiheittain mahdollisuus avata ovet ilman avainkorttia käyttäen esimerkiksi kännykkää. Tällä hetkellä ominaisuus on muutamalla avainjäsenellä testikäytössä.

Mikäli kerhotilaan jää avaimettomia ihmisiä, tila on viimeisenä poistuneen avainjäsenen vastuulla. Samalla periaatteella olet vastuussa, jos avaat etänä oven jollekin toiselle. Etäavausta tulee muutenkin käyttää harkiten. Mikäli tilassa on avaushetkellä muita avainjäseniä, on ensisijaisesti heidän tehtävänsä päättää, keitä haluavat tilaan päästää.

Perusteltuja syitä etäavaukselle on esimerkiksi tavarakuriirin päästäminen tilaan jättämään saapunut paketti. Avaa ovet vain, jos tiedät odottavasi pakettia. Toinen mahdollinen syy on päästää tuntemasi henkilö etukäteen sisään, kun olet itse esimerkiksi myöhässä tai muuten saapumassa lähiaikoina.

Vaaratilanteet

Jos tilassa on järjestyshäiriö, joka ei ratkea puhumalla tai on tapahtunut rikos, kiireellisissä tapauksissa soita aina ensin hätäkeskukseen numeroon 112. Ota yhteyttä tilavastaavaan vasta sitten, kun akuutti tilanne on ratkennut.

Kerhohuoneen oven vieressä on kännykkä, jota voi käyttää tarvittaessa hätäpuheluihin.

Lisätietoja

Tämä sivu toimii vain ohjeena, ja ensisijaisesti noudatetaan tilan käyttösääntöjä. Yhdistyksen tilavastaava neuvoo tarvittaessa epäselvissä tapauksissa.